Medisinsk Yoga


Medisinsk yoga er en forskningsbasert yogaform utarbeidet på Karolinska Institutet i Stockholm for pasientbehandling. Det er en veldokumentert terapiform som er effektiv i behandlingen av mange helseplager.

Medisinsk yoga er en meget skånsom yogaform utviklet med hensyn til både fysiske og psykiske helsebegrensninger hos pasienten. Den myke meditative yogaformen forener pust med bevegelse og meditasjon for å påvirke kroppen og dens indre organer på mange forskjellige måter. Den skaper fleksible og sterke muskler, påvirker fordøyelsen og hormonbalansen, gir et mer utholdende nervesystem, bringer høyre og venstre hjernehalvdel i balanse og forbedrer søvnvanene.

Medisinsk forskning bekrefter at 80 % av sykdommene er stressrelaterte. Derfor er stressreduksjon en nødvendig faktor ved all behandling.

I yogisk perspektiv er hvert menneske et komplekst og unikt energivesen med fysisk kropp. Mesteparten av sykdommer og smerter i livet handler om blokkeringer i energiflyten. Yogaøvelser og meditasjon bidrar til å gjenopprette energiflyten. Derfor bidrar et terapeutisk tilpasset program med medisinsk yoga og meditasjon aktivt i helbredelsesprosessen.

Medisinsk yoga-behandling består av en terapeutisk samtale med grundig kartlegging av helseutfordringer. På bakgrunn av denne samtalen utarbeides et personlig tilpasset yogaprogram som inkluderer også livsstils- og kostholdsråd.