Mindfulness, MBSR


Gruppebehandling for stressreduksjon

Kravene til suksess i dagens samfunn er store, den travle livsstilen vår danner grobunn for et økende folkehelseproblem. Omtrent en av fire rammes av motgang og lettere fysiske og psykiske plager som følge av stress, for eksempel smertelidelser, hjerte- og karlidelser, angst og depresjon. Tallet er økende. Mange tilstander går ikke over av seg selv, og fører til at funksjonsevnen blir vesentlig nedsatt.

Mindfulness kan beskrives som en sinnstilstand kjennetegnet av en aksepterende bevissthet på det en opplever i øyeblikket. Mindfulness, eller oppmerksomhetstrening, er basert på mentale øvelser og pusteteknikker som blant annet brukes av toppidrettsutøvere og militære. Disse meditasjonsteknikkene er livssynsnøytrale og godt tilpasset det moderne menneskets behov og livsstil. Forskning har vist at regelmessig bruk av teknikker reduserer nivået av stresshormoner og fremmer selvhelbredelse.

Grunnlaget for dette kurset er kjent som MBSR, et 8 ukers behandlingsprogram utviklet av dr. Kabat-Zinn fra Medical School University of Massachusetts. Forskning fra blant annet Univeristetet i Bergen viser at mindfulness-basert behandling er en lovende intervensjon for helseproblemer forårsaket av kronisk stress. Slike tilnærminger kan utgjøre et supplement til eksisterende behandlingsformer, eller et alternativ for de som ikke har utbytte av dagens standardbehandling. Mindfulness-basert behandling tilbys i som gruppeterapi med 2-3 timer samling hver uke og daglig egenpraksis. Mindfulness er medisinsk veldokumentert som en effektiv behandligsform. Kun leger og psykologer kan sertifiseres som instruktører.

Pasienter kan henvises til Stressmestingskurs MBSR av sin fastlege.

Se også Wikipedia sine sider om Mindfulness (på engelsk):
http://en.wikipedia.org/wiki/Mindfulness-based_stress_reduction