Om Hypnose


Hypnose er en tilstand av dyp avspenning og endret bevissthet med skjerpet oppmerksomhet for å få tilgang til ressurser og kreativitet som vedkommende ikke opplever i vanlig bevisst tilstand. Hypnoterapi er klinisk bruk av hypnose i behandling av sykdom, eller endring av atferd, for å få et bestemt terapeutisk resultat.

Hypnoterapi hos voksne kan benyttes i behandling av migrene, hodepine, angst og psykosomatiske tilstander. Metoden kan også brukes for behandling av pasienter med kroniske smerter, stressrelaterte symptomer eller søvnvansker. Her forutsettes det at pasienten er utredet, medisinske årsaker er klarlagt og adekvat behandlet. Hypnosen kan også brukes for røykeslutt, vektkontroll og endring av andre uønskede vaner hos motiverte pasienter. 

Hypnoterpi hos barn og ungdom krever spesialkompetanse, og kan brukes i behandling av sengevæting, migrene, angst og noen atferdsforstyrrelser. Det forutsettes at barnet har ønske om forandring og kapasitet for å forstå hva som trenges for å overvinne sine problemer.

I Norge er det kun behandlere med selvstendig behandlingsansvar som kan bruke hypnoterapi i behandling av pasienter.
Hoved kontraindikasjon mot bruk av hypnoterapi er alvorlig psykisk lidelse med psykose.

Om behandlingen: 
All behandling er personlig tilpasset. Antall behandlinger vil være avhengig av type problemstilling og kompleksitet. Behandlingstimene vil vanligvis være på 60 minutter.