Hypnoterapi


Hypnoterapi kan benyttes i behandling av migrene, hodepine, psykosomatiske tilstander og stressrelaterte symptomer. Metoden kan også brukes for behandling av pasienter med kroniske smerter eller søvnvansker. Her forutsettes det at pasienten er utredet, og medisinske årsaker er klarlagt. Hypnosen kan også brukes for røykeslutt og endring av andre uønskede vaner hos motiverte pasienter.

I Norge er det kun psykologer og leger som har selvstendig behandlingsansvar som lovlig kan bruke hypnoterapi i behandling av pasienter. Margareta Hagala tilbyr denne behandlingsformen ved sin legepraksis i Bergen.

Om behandlingen:
Hypnoterapeuten leder pasienten i en avspent tilstand, med dyp fokusering på aktuell problemstilling. Pasienten er hele tiden våken og har full kontroll over alt som skjer. Eneste kontraindikasjon mot bruk av hypnoterapi er psykisk lidelse, psykose.

All behandling er individuell. Til første konsultasjon settes det av 30 - 40 minutter til samtale mellom hypnoterapeut og pasient. Her kartlegges problemstilling og medisinsk status, før en avtaler videre oppfølging og behandling. Antall behandlinger vil være avhengig av type problemstilling og kompleksitet. Behandlingstimene vil vanligvis være på 45-60 minutter.

Du kan komme med henvisning fra din fastlege til hypnoterapi, da får du avslag på første time.

Se også Wikipedia sine sider om hypnose:
http://no.wikipedia.org/wiki/HypnoseLik Klinisk hypnose på facebook!