Tjenester

Integrert Medisin forener legevitenskapen med anerkjente komplementære terapiformer. Dette inkludere hypnoterapi, stressreduserende teknikker (MBSR), medisinsk yoga og vitenskapsbaserte kostholdsråd. Gjennom en helhetlig helseforståelse er det mulig å komme nærmere årsaken til sykdom, slik at den kan behandles best mulig med personlig tilpasset behandling.

Allmennlegetjenester

Margareta Hagala er privatpraktiserende allmennlege (General Practitioner) med lang erfaring innen kirurgi, ortopedi, psykiatri, allmennmedisin og sykehjemsmedisin.

Hypnoterapi

Hypnoterapi er en effektiv behandlingsform for både voksne og barn, spesielt ved angst, migrene, kroniske smerter og uønskede vaner.

Stressmedisin

Stressmedisin er en behandling som kombinerer Mindfulness (MBSR) og Medisinsk yoga, og er et effektivt verktøy for å redusere kronisk stress.

Selvutvikling

Selvutviklingskurs er en kombinasjon av de mest effektive teknikkene innen motivasjon og problemløsning, som bidrar til økt kreativitet og effektivitet.


 

Prisoversikt 2021

 • Telemedisinsk rådgivning
  Telemedisinsk rådgivning barn
  kr 750
  kr 650
 • Ekspedisjonsgebyr kr 50
 • Hypnoterapi online 45 min
  Hypnoterapi voksen
  Hypnoterapi barn
  kr 1250
  kr 1990
  kr 1190
 • Stressmestring / Selvutviklingskurs kr 1990
 • Samtaleterapi kr 990
 • Oppfølgingssamtale kr 750
 • Gebyr ved manglende oppmøte kr 490
 • Allmennlegetjenester
  til helseinstitusjoner

  kr 990/time

Privatpraktiserende allmennlege online

Integrert Medisin forener legevitenskap med komplementære terapiformer og kan tilby medisinsk rådgivning og livsstilveiledning utført av en lege med lang og allsidig erfaring. Videokonsultasjon er en trygg og rask måte for å få legehjelp uten fysisk kontakt. Det er mulighet til legesamtale og «second opinion». Hypnoterapi, kognitiv terapi og stressmedisin er også tilgjengelig online.

Dette trenger du til videokonsultasjon: Smartphone eller PC med webkamera, mikrofon og høyttaler eller hodetelefon. Tilgang til stabilt internett og et stille sted med bra belysning. Du får tilsendt en lenke på telefonen eller e-post. Følg instrukser i lenken som automatisk sjekker internett, kamera og mikrofon.

Integrert Medisin er et privat foretak uten tilskudd, som medfører at behandlingen dekkes i sin helhet av pasienten.

Angående time til hypnose, ta kontakt på SMS til 92 11 73 00. Anrop blir ikke besvart.

Det er ikke anledning å skrive ut A- og B- preparater, sykemeldinger eller offentlige attester under konsultasjon.
Tilgjengelige timer til videokonsultasjon kan bestilles her:

Timebestilling online

OBS! Ved akutt skade kontakt Bergen Legevakt: tlf 116 117
eller Akuttsentral 113


 

HypnoterapiHypnose er en tilstand av dyp avspenning og endret bevissthet med skjerpet oppmerksomhet for å få tilgang til ressurser og kreativitet som vedkommende ikke opplever i vanlig bevisst tilstand. Hypnoterapi er klinisk bruk av hypnose i behandling av sykdom, eller endring av atferd, for å få et bestemt terapeutisk resultat.
Hypnoterapi hos voksne kan benyttes i behandling av migrene, hodepine, angst og psykosomatiske tilstander. Metoden kan også brukes for behandling av pasienter med kroniske smerter, stressrelaterte symptomer eller søvnvansker. Her forutsettes det at pasienten er utredet, medisinske årsaker er klarlagt og adekvat behandlet. Hypnosen kan også brukes for røykeslutt, vektkontroll og endring av andre uønskede vaner hos motiverte pasienter. 
Hypnoterpi hos barn og ungdom krever spesialkompetanse, og kan brukes i behandling av sengevæting, migrene, angst og noen atferdsforstyrrelser. Det forutsettes at barnet har ønske om forandring og kapasitet for å forstå hva som trenges for å overvinne sine problemer.
I Norge er det kun behandlere med selvstendig behandlingsansvar som kan bruke hypnoterapi i behandling av pasienter.
Om behandlingen:  All behandling er personlig tilpasset. Antall behandlinger vil være avhengig av type problemstilling og kompleksitet. Behandlingstimene vil vanligvis være på 60 minutter. 
Hypnose kan ikke brukes ved alvorlig psykiske lidelser med psykose.
Røykesluttpakke:  Hypnoterapi med garantert resultat for røykeslutt etter 4 timer kun 4990 kr for 4 timer (prisen gjelder kun ved forhåndsbetaling ved 1. time)


 

Stressmedisin

Kravene til suksess i dagens samfunn er store, den travle livsstilen forårsaker et økende folkehelseproblem. Omtrent en av fire rammes av motgang og lettere fysiske og psykiske plager som følge av stress, for eksempel smertelidelser, hjerte- og karlidelser, angst og depresjon. Mange tilstander går ikke over av seg selv, og fører til at funksjonsevnen blir vesentlig nedsatt.
Mindfulness kan beskrives som en sinnstilstand kjennetegnet av en aksepterende bevissthet på det en opplever i øyeblikket. Mindfulness, eller oppmerksomhetstrening, er basert på mentale øvelser og pusteteknikker som blant annet brukes av toppidrettsutøvere og militære. Disse meditasjonsteknikkene er livssynsnøytrale og godt tilpasset det moderne menneskets behov og livsstil. Forskning har vist at regelmessig bruk av teknikkene reduserer nivået av stresshormoner og fremmer selvhelbredelse.

Grunnlaget for dette kurset er kjent som Mindfulness-based stress reduction (MBSR), et 8 ukers behandlingsprogram utviklet av dr. Kabat-Zinn fra Medical School University of Massachusetts. Forskning fra blant annet Universitetet i Bergen viser at mindfulness-basert behandling er en lovende behandlingsform for helseproblemer forårsaket av kronisk stress. Slike tilnærminger kan utgjøre et supplement til eksisterende behandlingsformer, eller et alternativ for de som ikke har utbytte av dagens standardbehandling. Mindfulness-basert behandling tilbys som gruppeterapi eller individuell tilpasset behandling.


 

Medisinsk Yogaterapi

Medisinsk yoga er en forskningsbasert yogaform utarbeidet på Karolinska Institutet i Stockholm for pasientbehandling. Det er en veldokumentert terapiform som er effektiv i behandlingen av mange helseplager.
Medisinsk yoga er en meget skånsom yogaform utviklet med hensyn til både fysiske og psykiske helsebegrensninger hos pasienten. Den myke meditative yogaformen forener pust med bevegelse og meditasjon for å påvirke kroppen og dens indre organer på mange forskjellige måter. Den skaper fleksible og sterke muskler, påvirker fordøyelsen og hormonbalansen, gir et mer utholdende nervesystem, bringer høyre og venstre hjernehalvdel i balanse og forbedrer søvnvanene.
Medisinsk forskning bekrefter at 80 % av sykdommer er stressrelaterte. Derfor er stressreduksjon en nødvendig faktor ved all behandling.
I yogisk perspektiv er hvert menneske et komplekst og unikt energivesen med fysisk kropp. Mesteparten av sykdommer og smerter i livet handler om blokkeringer i energiflyten. Yogaøvelser og meditasjon bidrar til å gjenopprette energiflyten. Derfor bidrar et terapeutisk tilpasset program med medisinsk yoga og meditasjon aktivt i helbredelsesprosessen.
Medisinsk yogabehandling består av en terapeutisk samtale med grundig kartlegging av helseutfordringer. På bakgrunn av denne samtalen utarbeides et personlig tilpasset yogaprogram som også inkluderer livsstils- og kostholdsråd.


 

Kostholdsveiledning

Kostholdsveiledningen som tilbys er basert på oppdaterte forskningsresultater innen klinisk ernæring og fysiologi. Kostholdsråd blir gitt med grunnlag i klinisk undersøkelse av den enkeltes helsetilstand, supplert med laboratorieprøver ved behov. Kosthold tilpasses alltid individuelt etter å ta alder, livsstil og andre fysiologiske faktorer i betraktning.

«La din mat være din medisin» (Hippokrates)


 

Selvutviklingskurs

Selvutviklingskurs kombinerer de mest effektive selvhjelpsteknikkene innen motivasjon og problemløsning for å fremme personlig vekst og for å se problemer fra nye perspektiver. Deltakeren lærer å bruke kreativitet for å møte utfordringer med åpent sinn og finne fleksible løsninger. Innholdet blir alltid individuelt tilpasset til den aktuelle problemstillingen. Selvutviklingskurs passer spesielt for bedriftsledere, men også for privatpersoner som ønsker å utvide sitt personlig potensial.


 

Allmennlegetjenester

Allergiutredning i samarbeid med LAB1 - Tilbyr utreding og diagnostisering av matvareintoleranse og allergi. LAB1 er en helprivat institusjon, som utfører omfattende laboratorieundersøkelser som i sin helhet må dekkes av pasienten.

Kognitiv terapi - Terapeutisk samtale som hjelper for å sortere tanker, identifisere og forandre dysfunksjonelle tankemønstre. Kognitiv terapi er spesielt effektiv ved lette depresjoner og angsttilstander.

Second opinion - Andregangsvurdering av medisinsk problemstilling eller medisinsk dokumentasjon.


 

Om meg

Jeg fullførte min legeutdanning i Polen i 1985. Som lege har jeg lang erfaring innen kirurgi, ortopedi, psykiatri og allmennmedisin. Jeg har selv praktisert stressreduserende teknikker som meditasjon og yoga siden tenårene, blant annet for å oppnå bedre resultater i medisinstudiet og som idrettsutøver. Jeg har alltid vært interessert i sammenhengen mellom kosthold, aktivitet, stressnivå og helse, og derfor har jeg utvidet min kompetanse på disse områdene. Foruten å være lege er jeg også sertifisert hypnoterapeut for barn og voksne. Jeg er også sertifisert instruktør i Mindfulness (MBSR), medisinsk yoga-terapeut og yogalærer. I 2018 åpnet jeg min egen privatpraksis, Integrert Medisin, hvor legekunnskapen suppleres med hypnose, medisinsk yoga, mindfulness og kostholdsveiledning for å gi et helhetlig behandlingstilbud til alle pasienter.


 

TELEMEDYCYNA INTEGRALNA

UWAGA! Od 01.05.2021 działalność poradni ogólnej jest zawieszona na czas nieokreślony. Wystawianie zwolnień oraz innych oficjalnych dokumentów będzie nieaktualne.

Gabinet lekarski Margareta Hagala MD oferuje online wideo-konsultacje z zakresu Medycyny Integralnej i komplementarnej, udzielane przez lekarza z długim doświadczeniem medycznym.

Medycyna Integralna łączy wiedzę lekarską z wypróbowanymi terapiami komplementarnymi oraz stawia pacjenta w centrum. Indywidualnie dopasowane metody leczenia mają na celu uzyskanie jak najlepszego rezultatu. Solidna wiedza medyczna uzupełniona hipnoterapią, technikami antystresowymi oraz naukowo potwierdzonymi zaleceniami dietetycznymi pomoże znaleźć jak najskuteczniejsza terapię dopasowaną do danego problemu.

W gabinecie Medycyny Integralnej można uzyskać online poradę lekarską typu „second opinion” jak również skorzystać z terapii komplementarnych. Dostęp do konsultacji przez wideo nie wymaga specjalnego logowania: wystarczy stabilny Internet, telefon z kamerą i głośnikiem, spokojne, dobrze oświetlone miejsce. Link do konsultacji przychodzi na SMS, dalej wystarczy śledzić wskazówki.

W uzasadnionych przypadkach, gdzie niezbędna jest diagnostyka laboratoryjna istnieje możliwość zrobienia badań na koszt pacjenta. Jest mozliwosc wyslania zlecenia na badania laboratoryjne oraz, badania radiologiczne. Recepty są realizowane w wyznaczonych aptekach.

Margareta Hagala MD to prywatna praktyka lekarska funkcjonująca bez dotacji, dlatego koszty konsultacji w pełni pokrywane są przez pacjentów. Cena podstawowej konsultacji rozmowy terapeutycznej przez wideo wynosi od 990 kr (plus ewentualne koszty administracyjne 50 kr). Poradnia ogólna jest zamknięta og 01.05.2021, wystawianie zwolnień jest niewykonalne.

Zamów wizytę online

Poradnia ogólna jest nieczynna, wystawianie zwolnień nieaktualne. Tutaj możesz zamówić "second opinion", hipnozę czy inne terapie komplementarne. Cennik zamieszczony powyżej.

Zamów wizytę

Dostępne konsultacje online są widoczne przez otwarcie zakładki. Telefon jest zamknięty.

Uwaga!

W przypadku ostrego zagrożenia życia skontaktuj się z pogotowiem –Legevakt telefon 116 117 lub przywołaj ambulans telefon 113.

Aktuelt


 

Finn meg

Kokstad, Bergen

Kokstadflaten 32

921 17 300

Fleksible åpningstider etter avtale

dr@hagala.no

Send gjerne spørsmål på e-post. Unngå sensitiv informasjon.