Tjenester

Jeg tilbyr et bredt utvalg av tjenester i tillegg til vanlige legekonsultasjoner.

Hypnoterapi

Hypnoterapi er en effektiv behandlingsform for både voksne og barn, spesielt ved angst, migrene, kroniske smerter og uønskede vaner.

Stressmestring

Stressmestring er en behandling som kombinerer Mindfulness (MBSR) og Medisinsk yoga, og er et effektivt verktøy for å redusere kronisk stress.

Kostholdsveiledning

Kostholdsveiledning består av praktiske kostholdsråd basert på pasientens helsetilstand, og er en viktig behandling ved overvekt, kronisk betennelse, allergi og intoleranse.

Selvutvikling

Selvutviklingskurs er en kombinasjon av de mest effektive teknikkene innen motivasjon og problemløsning, som bidrar til økt kreativitet og effektivitet.


 

Prisoversikt

 • Enkel legekonsultasjon fra kr 490
 • Gebyr ved manglende oppmøte kr 490
 • Telefonkonsultasjon kr 250
 • Samtaleterapi kr 990
 • Medisinsk hypnose
  Hypnose barn
  kr 1990
  kr 1190
 • Medisinsk yogaterapi
  Oppfølgingstime
  kr 990
  kr 750
 • Mindfulness MBSR
  (stressmestringskurs 8 timer)
  kr 7400
 • Kostholdsveiledning kr 990
 • Selvutviklingskurs kr 1990

 

Timebestilling


Integrert Medisin er et privat foretak som ikke har en samarbeidsavtale med det offentlige helsevesenet, og har derfor ikke anledning til å skrive ut sykemeldinger og offentlige attester.


 

HypnoseHypnose er en tilstand av dyp avspenning og endret bevissthet med skjerpet oppmerksomhet for å få tilgang til ressurser og kreativitet som vedkommende ikke opplever i vanlig bevisst tilstand. Hypnoterapi er klinisk bruk av hypnose i behandling av sykdom, eller endring av atferd, for å få et bestemt terapeutisk resultat.
Hypnoterapi hos voksne kan benyttes i behandling av migrene, hodepine, angst og psykosomatiske tilstander. Metoden kan også brukes for behandling av pasienter med kroniske smerter, stressrelaterte symptomer eller søvnvansker. Her forutsettes det at pasienten er utredet, medisinske årsaker er klarlagt og adekvat behandlet. Hypnosen kan også brukes for røykeslutt, vektkontroll og endring av andre uønskede vaner hos motiverte pasienter. 
Hypnoterpi hos barn og ungdom krever spesialkompetanse, og kan brukes i behandling av sengevæting, migrene, angst og noen atferdsforstyrrelser. Det forutsettes at barnet har ønske om forandring og kapasitet for å forstå hva som trenges for å overvinne sine problemer.
Om behandlingen:  All behandling er personlig tilpasset. Antall behandlinger vil være avhengig av type problemstilling og kompleksitet. Behandlingstimene vil vanligvis være på 60 minutter. 
Hypnose kan ikke brukes ved alvorlig psykiske lidelser med psykose.


 

Mindfulness

Kravene til suksess i dagens samfunn er store, den travle livsstilen forårsaker et økende folkehelseproblem. Omtrent en av fire rammes av motgang og lettere fysiske og psykiske plager som følge av stress, for eksempel smertelidelser, hjerte- og karlidelser, angst og depresjon. Mange tilstander går ikke over av seg selv, og fører til at funksjonsevnen blir vesentlig nedsatt.
Mindfulness kan beskrives som en sinnstilstand kjennetegnet av en aksepterende bevissthet på det en opplever i øyeblikket. Mindfulness, eller oppmerksomhetstrening, er basert på mentale øvelser og pusteteknikker som blant annet brukes av toppidrettsutøvere og militære. Disse meditasjonsteknikkene er livssynsnøytrale og godt tilpasset det moderne menneskets behov og livsstil. Forskning har vist at regelmessig bruk av teknikkene reduserer nivået av stresshormoner og fremmer selvhelbredelse.

Grunnlaget for dette kurset er kjent som Mindfulness-based stress reduction (MBSR), et 8 ukers behandlingsprogram utviklet av dr. Kabat-Zinn fra Medical School University of Massachusetts. Forskning fra blant annet Universitetet i Bergen viser at mindfulness-basert behandling er en lovende behandlingsform for helseproblemer forårsaket av kronisk stress. Slike tilnærminger kan utgjøre et supplement til eksisterende behandlingsformer, eller et alternativ for de som ikke har utbytte av dagens standardbehandling. Mindfulness-basert behandling tilbys som gruppeterapi eller individuell tilpasset behandling.


 

Medisinsk Yogaterapi

Medisinsk yoga er en forskningsbasert yogaform utarbeidet på Karolinska Institutet i Stockholm for pasientbehandling. Det er en veldokumentert terapiform som er effektiv i behandlingen av mange helseplager.
Medisinsk yoga er en meget skånsom yogaform utviklet med hensyn til både fysiske og psykiske helsebegrensninger hos pasienten. Den myke meditative yogaformen forener pust med bevegelse og meditasjon for å påvirke kroppen og dens indre organer på mange forskjellige måter. Den skaper fleksible og sterke muskler, påvirker fordøyelsen og hormonbalansen, gir et mer utholdende nervesystem, bringer høyre og venstre hjernehalvdel i balanse og forbedrer søvnvanene.
Medisinsk forskning bekrefter at 80 % av sykdommer er stressrelaterte. Derfor er stressreduksjon en nødvendig faktor ved all behandling.
I yogisk perspektiv er hvert menneske et komplekst og unikt energivesen med fysisk kropp. Mesteparten av sykdommer og smerter i livet handler om blokkeringer i energiflyten. Yogaøvelser og meditasjon bidrar til å gjenopprette energiflyten. Derfor bidrar et terapeutisk tilpasset program med medisinsk yoga og meditasjon aktivt i helbredelsesprosessen.
Medisinsk yogabehandling består av en terapeutisk samtale med grundig kartlegging av helseutfordringer. På bakgrunn av denne samtalen utarbeides et personlig tilpasset yogaprogram som også inkluderer livsstils- og kostholdsråd.


 

Kostholdsveiledning

Kostholdsveiledningen som tilbys er basert på oppdaterte forskningsresultater innen klinisk ernæring og fysiologi. Kostholdsråd blir gitt med grunnlag i klinisk undersøkelse av den enkeltes helsetilstand, supplert med laboratorieprøver ved behov. Kosthold tilpasses alltid individuelt etter å ta alder, livsstil og andre fysiologiske faktorer i betraktning.

«La din mat være din medisin» (Hippokrates)


 

Selvutviklingskurs

Selvutviklingskurs kombinerer de mest effektive selvhjelpsteknikkene innen motivasjon og problemløsning for å fremme personlig vekst og for å se problemer fra nye perspektiver. Deltakeren lærer å bruke kreativitet for å møte utfordringer med åpent sinn og finne fleksible løsninger. Innholdet blir alltid individuelt tilpasset til den aktuelle problemstillingen. Selvutviklingskurs passer spesielt for bedriftsledere, men også for privatpersoner som ønsker å utvide sitt personlig potensial.


 

Om meg

Jeg fullførte min legeutdanning i Polen i 1985. Som lege har jeg lang erfaring innen kirurgi, ortopedi, psykiatri og allmennmedisin. Jeg har selv praktisert stressreduserende teknikker som meditasjon og yoga siden tenårene, blant annet for å oppnå bedre resultater i medisinstudiet og som idrettsutøver. Jeg har alltid vært interessert i sammenhengen mellom kosthold, aktivitet, stressnivå og helse, og derfor har jeg utvidet min kompetanse på disse områdene. Foruten å være lege er jeg også sertifisert hypnoterapeut for barn og voksne. Jeg er også sertifisert instruktør i Mindfulness (MBSR), medisinsk yoga-terapeut og yogalærer. I 2018 åpnet jeg min egen privatpraksis, Integrert Medisin, hvor legekunnskapen suppleres med hypnose, medisinsk yoga, mindfulness og kostholdsveiledning for å gi et helhetlig behandlingstilbud til alle pasienter.


 

Margareta Hagala MD Medycyna Integralna

Informacja

Gabinet medycyny integralnej oferuje indywidualnie dopasowane leczenie integrujące wiedzę lekarską z terapią komplementarną włącznie z

 • Hipnoterapią dla dzieci i dorosłych
 • Redukcją stresu według programu MBSR
 • Porady dietetyczne i zmiana stylu życia
 • Terapię jogą medyczną
Medycyna Integralna nie współpracuje z instytucjami państwowej ochrony zdrowia, dlatego nie ma możliwości wystawiania zwolnień ani zaświadczeń urzędowych.


Więcej szczegółowych informacji o działalności Medycyny Integralnej otrzymasz wysyłając maila z zapytaniem do dr@hagala.no.

Aktuelt


 

Finn meg

Kokstad, Bergen

Kokstadflaten 32

921 17 300

Fleksible åpningstider etter avtale

dr@hagala.no

Send gjerne spørsmål på e-post. Unngå sensitiv informasjon.