Tjenester

Integrert Medisin forener legevitenskapen med anerkjente komplementære terapiformer. Dette inkluderer stressreduserende teknikker (MBSR), medisinsk yoga og vitenskapsbaserte kostholdsråd. Gjennom en helhetlig helseforståelse er det mulig å komme nærmere årsaken til sykdom, slik at den kan behandles best mulig med personlig tilpasset behandling.

Stressmedisin

Stressmedisin er en behandling som kombinerer Mindfulness (MBSR) og Medisinsk yoga, og er et effektivt verktøy for å redusere kronisk stress.

Selvutvikling

Selvutviklingskurs er en kombinasjon av de mest effektive teknikkene innen motivasjon og problemløsning, som bidrar til økt kreativitet og effektivitet.


 

Prisoversikt 2021

  • Ekspedisjonsgebyr kr 50
  • Stressmestring / Selvutviklingskurs kr 1990
  • Samtaleterapi kr 990
  • Oppfølgingssamtale kr 750
  • Gebyr ved manglende oppmøte kr 490
  • Allmennlegetjenester
    til helseinstitusjoner

    kr 990/time

Privatpraktiserende allmennlege online

Integrert Medisin forener legevitenskap med komplementære terapiformer og kan tilby medisinsk rådgivning og livsstilveiledning utført av en lege med lang og allsidig erfaring.

Integrert Medisin er et privat foretak uten tilskudd, som medfører at behandlingen dekkes i sin helhet av pasienten.

Det er ikke anledning å skrive ut A- og B- preparater, sykemeldinger eller offentlige attester.

OBS! Ved akutt skade kontakt Bergen Legevakt: tlf 116 117
eller Akuttsentral 113


 

Stressmedisin

Kravene til suksess i dagens samfunn er store, den travle livsstilen forårsaker et økende folkehelseproblem. Omtrent en av fire rammes av motgang og lettere fysiske og psykiske plager som følge av stress, for eksempel smertelidelser, hjerte- og karlidelser, angst og depresjon. Mange tilstander går ikke over av seg selv, og fører til at funksjonsevnen blir vesentlig nedsatt.
Mindfulness kan beskrives som en sinnstilstand kjennetegnet av en aksepterende bevissthet på det en opplever i øyeblikket. Mindfulness, eller oppmerksomhetstrening, er basert på mentale øvelser og pusteteknikker som blant annet brukes av toppidrettsutøvere og militære. Disse meditasjonsteknikkene er livssynsnøytrale og godt tilpasset det moderne menneskets behov og livsstil. Forskning har vist at regelmessig bruk av teknikkene reduserer nivået av stresshormoner og fremmer selvhelbredelse.

Grunnlaget for dette kurset er kjent som Mindfulness-based stress reduction (MBSR), et 8 ukers behandlingsprogram utviklet av dr. Kabat-Zinn fra Medical School University of Massachusetts. Forskning fra blant annet Universitetet i Bergen viser at mindfulness-basert behandling er en lovende behandlingsform for helseproblemer forårsaket av kronisk stress. Slike tilnærminger kan utgjøre et supplement til eksisterende behandlingsformer, eller et alternativ for de som ikke har utbytte av dagens standardbehandling. Mindfulness-basert behandling tilbys som gruppeterapi eller individuell tilpasset behandling.


 

Medisinsk Yogaterapi

Medisinsk yoga er en forskningsbasert yogaform utarbeidet på Karolinska Institutet i Stockholm for pasientbehandling. Det er en veldokumentert terapiform som er effektiv i behandlingen av mange helseplager.
Medisinsk yoga er en meget skånsom yogaform utviklet med hensyn til både fysiske og psykiske helsebegrensninger hos pasienten. Den myke meditative yogaformen forener pust med bevegelse og meditasjon for å påvirke kroppen og dens indre organer på mange forskjellige måter. Den skaper fleksible og sterke muskler, påvirker fordøyelsen og hormonbalansen, gir et mer utholdende nervesystem, bringer høyre og venstre hjernehalvdel i balanse og forbedrer søvnvanene.
Medisinsk forskning bekrefter at 80 % av sykdommer er stressrelaterte. Derfor er stressreduksjon en nødvendig faktor ved all behandling.
I yogisk perspektiv er hvert menneske et komplekst og unikt energivesen med fysisk kropp. Mesteparten av sykdommer og smerter i livet handler om blokkeringer i energiflyten. Yogaøvelser og meditasjon bidrar til å gjenopprette energiflyten. Derfor bidrar et terapeutisk tilpasset program med medisinsk yoga og meditasjon aktivt i helbredelsesprosessen.
Medisinsk yogabehandling består av en terapeutisk samtale med grundig kartlegging av helseutfordringer. På bakgrunn av denne samtalen utarbeides et personlig tilpasset yogaprogram som også inkluderer livsstils- og kostholdsråd.


 

Kostholdsveiledning

Kostholdsveiledningen som tilbys er basert på oppdaterte forskningsresultater innen klinisk ernæring og fysiologi. Kostholdsråd blir gitt med grunnlag i klinisk undersøkelse av den enkeltes helsetilstand, supplert med laboratorieprøver ved behov. Kosthold tilpasses alltid individuelt etter å ta alder, livsstil og andre fysiologiske faktorer i betraktning.

«La din mat være din medisin» (Hippokrates)


 

Selvutviklingskurs

Selvutviklingskurs kombinerer de mest effektive selvhjelpsteknikkene innen motivasjon og problemløsning for å fremme personlig vekst og for å se problemer fra nye perspektiver. Deltakeren lærer å bruke kreativitet for å møte utfordringer med åpent sinn og finne fleksible løsninger. Innholdet blir alltid individuelt tilpasset til den aktuelle problemstillingen. Selvutviklingskurs passer spesielt for bedriftsledere, men også for privatpersoner som ønsker å utvide sitt personlig potensial.


 

Om meg

Jeg fullførte min legeutdanning i Polen i 1985. Som lege har jeg lang erfaring innen kirurgi, ortopedi, psykiatri og allmennmedisin. Jeg har selv praktisert stressreduserende teknikker som meditasjon og yoga siden tenårene, blant annet for å oppnå bedre resultater i medisinstudiet og som idrettsutøver. Jeg har alltid vært interessert i sammenhengen mellom kosthold, aktivitet, stressnivå og helse, og derfor har jeg utvidet min kompetanse på disse områdene. Foruten å være lege er jeg også sertifisert hypnoterapeut for barn og voksne. Jeg er også sertifisert instruktør i Mindfulness (MBSR), medisinsk yoga-terapeut og yogalærer. I 2018 åpnet jeg min egen privatpraksis, Integrert Medisin, hvor legekunnskapen suppleres med medisinsk yoga, mindfulness og kostholdsveiledning for å gi et helhetlig behandlingstilbud til alle pasienter.


 

Polski

UWAGA! Od 01.05.2021 działalność poradni ogólnej jest zawieszona na czas nieokreślony. Wystawianie zwolnień oraz innych oficjalnych dokumentów będzie nieaktualne.

Uwaga!

W przypadku ostrego zagrożenia życia skontaktuj się z pogotowiem –Legevakt telefon 116 117 lub przywołaj ambulans telefon 113.

Aktuelt

...


 

Finn meg

dr@hagala.no

Send gjerne spørsmål på e-post. Unngå sensitiv informasjon.